Provádím dezinfekci a proplach vnitřních vodovodů, rozvodů vody a vodovodních řadů.

 

Dezinfekce vnitřního vodovodu pro vodu určenou k lidské spotřebě se provádí dle ČSN EN 806 1 - 5 a ČSN 75 5409 .

Dezinfekční činidla

Varianta 1)

Bezchlorové dezinfekční činidlo. Účinná látka je na bázi peroxidu vodíku a koloidního stříbra.

 

Varianta 2)

Chlorové dezinfekční činidlo.Účinná látka je aktivní chlor.

 

Činidla jsou schválena rozhodnutím Hlavního hygienika České republiky.

 

.

Průběh dezinfekce

K hotovému vnitřnímu vodovodu který je po tlakové zkoušce již osazen zařizovacími předměty a napuštěn vodou je připojeno zařízení Rems Multi-Push, nebo dávkovací čerpadlo DEPLACH které postupně načerpá do potrubí dezinfekční činidlo.

Následuje doba zdržení, kdy dochází k vlastní dezinfekci potrubí.

Po jejím uplynutí je dezinfekční činidlo z rozvodů vody postupně vypuštěno s využitím neutralizačního zásobníku. (Při použití bezchlorového dezinfekčního činidla se neutralizace neprovádí)

Poté je potrubí opět propláchnuto pitnou vodou.

 

 

 

Co je nutno udělat pro připojení dezinfekčního zařízení k rozvodu vody.

 

Varianta 1)

 

Pro připojení zařízení Rems Multi-Push je nutno za vodoměrem nebo před dezinfikovaným úsekem namontovat dva kulové ventily se závitem 1", tak aby bylo možno připojit hadice kterými bude voda skrz zařízení a dál do rozvodů vody protékat.

 

 

.

 

Varianta 2)

 

Pro připojení dezinfekčního dávkovacího čerpadla DEPLACH k rozvodu vody je nutno namontovat za vodoměr nebo před dezinfikovaný úsek potrubí kulový ventil s vnějším závitem 3/4" nebo 1" .

Pokud na hlavním přívodu žádný takový ventil není, je provedení dezinfekce značně problematické.

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------

Protokol o dezinfekci potrubí a protokol o mikrobiální a chemické nezávadnosti vody dle vyhlášky č.252/2004 sb. jsou důležité podklady k úspěšné kolaudaci.

---------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezinfekční technika

Pro dezinfekci vnitřních rozvodů je použito zařízení REMS Multi-Push. Potrubí je čištěno a dezinfikováno směsí vzduchu, vody a dezinfekčního činidla. V případě že toto zařízení není možmo připojit k rozvodu vody je pro dezinfekci potrubí použito dávkovací čerpadlo DEPLACH 14.

 

 

Po dezinfekci potrubí

Je vyhotoven "Protokol o dezinfekci a proplachu potrubí ". Následně je odebrán vzorek akreditovaným vzorkařem, který vyhotoví "Protokol o odběru vzorku". Vzorek je potom odvezen do laboratoře akreditované ČIA k provedení kráceného rozboru.

 

Uvedení potrubí do provozu

Zprovoznit vnitřní vodovod pro pitnou vodu je možno až po obdržení Protokolu o mikrobiologické a chemické nezávadnosti vody dle vyhlášky č.252/2004 z laboratoře akreditované ČIA.

 Po dezinfekci musí být vodovod zprovozněn do 7 dnů.

Kdy je vyžadován protokol a dezinfekci a proplachu : zde (pdf 663 kB)

Volné termíny na provedení dezinfekce a proplachu potrubí a informace k ceně .

Provádím dezinfekci a proplach nových i stávajících vodovodů, rozvodů vody a vodovodních řadů .