Provádím dezinfekci a proplach vnitřních vodovodů, rozvodů vody a vodovodních řadů.

 

Dezinfekce vnitřního vodovodu pro vodu určenou k lidské spotřebě se provádí dle ČSN EN 806 1 - 5 a ČSN 75 5409 .

Dezinfekční činidla

Varianta 1)

Chlorové dezinfekční činidlo.Účinná látka je aktivní chlor.

 

Varianta 2)

Bezchlorové dezinfekční činidlo. Účinná látka je na bázi peroxidu a stříbra.

 

Činidla jsou schválena rozhodnutím Hlavního hygienika České republiky.

 

.

Průběh dezinfekce

K hotovému vodovodu který je po tlakové zkoušce již osazen zařizováky a napuštěn vodou je připojeno dávkovací čerpadlo, nebo zařízení Deplach které postupně načerpá do potrubí dezinfekční činidlo.

Následuje doba zdržení, kdy dochází k vlastní dezinfekci potrubí.

Po jejím uplynutí je dezinfekční činidlo z rozvodů vody postupně vypuštěno s využitím neutralizačního zásobníku. (Při použití bezchlorového dezinfekčního činidla se neutralizace neprovádí)

Poté je potrubí opět propláchnuto pitnou vodou.

 

 

 

Co je nutno udělat pro připojení dezinfekčního zařízení k rozvodu vody.

 

Varianta 1)

Pro připojení dezinfekčního čerpadla k rozvodu je nutno namontovat za vodoměr nebo před dezinfikovaný úsek potrubí sanitační díl což je obvykle kulový ventil s vnějším závitem 3/4" nebo 1" .

Pokud na hlavním přívodu žádný takový vstupní díl není,je provedení dezinfekce značně problematické.

 

Varianta 2)

Pro připojení zařízení Deplach je nutno za vodoměrem nebo před dezinfikovaným úsekem přerušit vodovod a namontovat kulové ventily s vnějším závitem 1" - 2", tak aby bylo možno připojit hadice kterými bude voda zařízením a dál do rozvodů vody protékat.

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------

Protokol o dezinfekci potrubí a protokol o mikrobiální a chemické nezávadnosti vody dle vyhlášky č.252/2004 sb. jsou důležité podklady k úspěšné kolaudaci.

---------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezinfekční technika

Pro dezinfekci vnitřních rozvodů je použito zařízení Deplach 14. Potrubí je čištěno a dezinfikováno směsí vzduchu, vody a dezinfekčního činidla. V případě že toto zařízení není možmo připojit k rozvodu vody je pro dezinfekci potrubí použito dávkovací čerpadlo.

 

 

Po dezinfekci potrubí

Je vyhotoven "Protokol o dezinfekci a proplachu potrubí ". Následně je odebrán vzorek akreditovaným vzorkařem, který vyhotoví "Protokol o odběru vzorku". Vzorek je potom odvezen do laboratoře akreditované ČIA k provedení kráceného rozboru.

 

Uvedení potrubí do provozu

Zprovoznit vnitřní vodovod pro pitnou vodu je možno až po obdržení Protokolu o mikrobiologické a chemické nezávadnosti vody dle vyhlášky č.252/2004 z laboratoře akreditované ČIA.

 Po dezinfekci musí být vodovod zprovozněn do 7 dnů.

Kdy je vyžadován protokol a dezinfekci a proplachu : zde (pdf 663 kB)

Volné termíny na provedení dezinfekce a proplachu potrubí a informace k ceně .

Provádím dezinfekci a proplach nových i stávajících vodovodů, rozvodů vody a vodovodních řadů .