Provádím dezinfekci a proplach vodovodních řadů

 

Dezinfekce a proplach vodovodních řadů před připojením k vodovodní síti.

Zajištění akreditovaných odběrů a rozborů vody z dezinfikovaného řadu.

Pokud není v místě dezinfekce vodovodního řadu přípojka elektrického energie 230V pro připojení dávkovacích čerpadel ,informujte mě o nutnosti využití elektrocentály již při objednávce dezinfekce potrubí vodovodního řadu.

 

Veškeré dostupné informace získáte na telefoním čísle 603 91 82 13

nebo na emailové adrese dezinfekce@dezinfekcepotrubi.cz

.

Zpět na hlavní stranu