Výsledek rozboru vody z vnitřního vodovodu který má několik slepých ramen.